Berit Woie Berg i debatt om boligpolitiske utfordringer

i Bodø 16. og 17. juni samles 200 representanter fra Norske Boligbyggelag til landsmøte på Radisson SAS hotellet i Bodø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa skal snakke om boligpolitiske utfordringer og delta i debatt på landsmøtets første dag. Med seg i debatten har hun Bent Høye (H), Eirik Sivertsen (Ap) og Berit Woie Berg (V).

Temaet for debatten er forutsetninger for en vellykket boligpolitikk og ledes av Aslak Bonde.

NBBLs Framtidsprosjekt 2030
Prosjektet har siden forrige landsmøte jobbet med utfordringene for boligsektoren framover. Det er spesielt sett på forholdene for ungdom og eldre, i tillegg til klima- og miljøutfordringene. På landsmøtet vil prosjektet presentere disse utfordringene og hvilke muligheter dette gir Norske Boligbyggelag.

Scenariearbeid
For å kunne gi mer overordnede beskrivelser av hvordan Norge og boligsektoren kan være i 2030, har prosjektet sammen med Instituttet for Fremtidsforskning i København laget fire scenarier. For å illustrere det særegne ved

Hjemmeside

hvert scenarie, er det et representativt middelaldrende par – Bjørg og Rune som er i en flytteprosess i hvert scenarie.

Hvilke forventninger og behov har Bjørg og Rune til sin nye bolig? Og hvilke rammebetingelser har de i Norge i 2030? Presentasjonen av 4 parallelle scanarier er ikke et forsøk på å komme med en framtids-fasit, men de skal inspirere til å tenke framover i boligbyggelagene basert på arbeidet som allerede er gjort.

Kilde: NBBL.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**