Ansvarsfullt å være vertskommune for klippeblåvinge

Tenk så moro! Tvedestrand er stedet der et eksemplar av en nesten utryddet art endelig er funnet! Kommunen har dermed havnet i en særstilling, for i tillegg til Tvedestrand er det bare ett annet sted her i landet sommerfuglen klippeblåvinge er påvist de siste årene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Det er fascinerende og spennende å være vertskommune for en neste utryddet dyreart. All honnør og ære til Roald Bengtson og Christian Steel for deres innsats med å spore opp arten!

Men funnet påfører oss et ansvar vi må ta svært alvorlig. Vi må gjøre det vi kan for å hindre videre utrydning av arter. For å beholde det biologiske mangfoldet er alle arter like viktige, klippeblåvingen like mye som større og mer spektakulære arter.

Ansvaret hviler først og fremst på oss politikere. Vi må forstå at vi er en del av det store naturmangfoldet, og bit-for-bit-inngrep har en innvirkning på hele systemet. I enhver kommune sitter lokalpolitikere som forvalter sitt område. Hvert sted må vi ta hvert vårt ansvar, for alle de andre er vi “noen andre” som ansvaret skyves over på. Og klippeblåvingen er uten tvil vårt ansvar.

Utbygging og gjengroing er farlige trusler mot klippeblåvingen. Derfor må vi gjøre de vedtak som må til for å bevare leveområdene, selv om det fører til at noen må avstå fra å “utnytte” en attraktiv tomt til hus- eller hyttebygging. Klarer vi det, går vi rikere inn i neste generasjon.

Line Mørch,
Tvedestrand Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**