Forskningsmeldingen debattert i Stortinget

I dag debatterte Stortinget den nye forskningsmeldingen. — Til tross for en rekke forslag fra Venstre og resten av opposisjonen velger de rødgrønne å fortsette med å ikke forplikte seg i forskningspolitikken. Jeg står ved mine ord om at dette er en kunnskapspolitisk skandale, sier Venstres forskingspolitiske talsmann Odd Einar Dørum

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Når forskningsmeldingen ble lagt frem reagerte Dørum på mangelen av forpliktende formuleringer i meldingen ved å karakterisere den som en kunnskapspolitisk skandale.

Blottet for forpliktelser

 - Regjeringen vil ikke bygge Norge som kunnskapsnasjon, mener Odd Einar Dørum.

– Regjeringen vil ikke bygge Norge som kunnskapsnasjon, mener Odd Einar Dørum.
Foto: Rune Kongsro

– Forskningsmeldingen er oppsiktsvekkende svak og uforpliktende. Det er en kunnskapspolitisk skandale at den rødgrønne regjeringen presenterer en forskningsmelding som er så blottet for forpliktelser, sa Dørum. Les mer her.

– I behandlingen av meldingen fremmet Venstre alene, eller sammen med partier, nesten 40 konkrete og forpliktende forslag til forbedringer av meldingen — uten å få støtte fra regjeringspartiene. Det er oppsiktsvekkende at Regjeringen ikke er villig til å gjøre de nødvendige forbedringer på en rekke områder som er nødvendig for å bygge Norge som kunnskapsnasjon, sier Dørum.

Forskningsmålet

 Venstre vil øke norsk forskningsinnsats til 3 % av BNP innen 2013.

Venstre vil øke norsk forskningsinnsats til 3 % av BNP innen 2013.
Foto: Microsoft

Dørum viser særlig til debatten som har vært knyttet til det såkalte forskningsmålet, det vil si at norsk forskningsinnsats skal utgjøre 3 prosent av BNP, hvorav 1 prosent fra offentlige kilder. Forskningsmeldingen fra regjeringen Bondevik II, som kom i 2005, hadde en klar tidfesting av at forskningsmålet skulle oppnås senest i 2010 — da med støtte fra samtlige partier. I den nye meldingen omtales dette forskningsmålet bare som en "langsiktig målsetting". I behandlingen fremmet Venstre et forslag om at norsk forskningsinnsats skal økes til 3 prosent av BNP innen 2013.

– Venstre mener at det er sterkt beklagelig at den nye forskningsmeldingen senker de konkrete ambisjonene når det gjelder ressursinnsats og forskningsmål. Ved å ikke tidfeste når målet skal oppnås tar man ned ambisjonene fra den gjeldende forskningsmeldingen. Vi klarer å ha slike mål for både bistands- og kulturfeltet, og hvorfor i all verden skal vi ikke ha det for forskningen, spør Dørum.

Ingen opptrappingsplaner
– De rødgrønne partiene ønsker tydeligvis ingen opptrappingsplaner med hensyn til forskningsfondet, utstyrsinvesteringer eller forskerrekruttering. De vil heller ikke forplikte seg til å styrke den næringsrettede forskningen — som er avgjørende for FoU-aktiviteten i næringslivet. Det mener jeg er intet mindre enn oppsiktsvekkende, konstaterer en skuffet Dørum, som viser til at Venstre fremmet forpliktende forslag på alle disse områdene.

Les saksdokumentene med Venstres merknader og forslag her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**