Gunn-Vivian Eide i miljøduell

Venstres stortingskandidat Gunn-Vivian Eide møtte denne uken partileder i Rødt, Torstein Dahle, til debatt i Rådhuskantinen. — Vi mener man må bruke markedsøkonomien til å stimulere til miljøvennlig adferd, sa Eide.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Gunn-Vivian Eide debatt

Temaet "Tåler kloden 100 nye år med kapitalisme" innbød til en spennende debatt mellom to vidt forskjellige grunnsyn. – Det skal lønne seg å velge miljøvennlig, og straffe seg å forurense, understreket Eide.

Torstein Dahle var derimot overbevist om at miljøutfordringen bare kan møtes med kommunistiske idealer, der kapitalismen fjernes og staten tar over. Eide mente statlig styring av store bedrifter på ingen måte fremmer innovasjon, teknologi og nye ideer som må til for å legge om fra et fossilt til et fornybart energisystem.

Miljø, olje

– Venstre er ikke for fullt frislipp av markedet, og vi er enig i at dagens kapitalisme, der miljøvennlig adferd ikke belønnes, vil være svært skadelig for kloden vår. Men alternativet kommunisme og sosialisme er ikke spesielt mer miljøvennlig, sier hun og viser til at ingen kommunistiske land historisk sett har hatt ry på seg for å være spesielt grønn.

Sosialliberalisme løsningen
Eide mente det beste alternativet finnes i den sosiale liberalismen, der markedet brukes til å løse klimautfordringen.
– Å legge om skattesystemet fra rød til grønn skatt er noe av det mest miljønyttige vi som samfunn kan gjøre. Dessverre har ikke dagens regjering løftet en finger for å stimulere til miljøvennlig adferd hos forbrukerne, fortsatte Eide.

Gunn-Vivian Eide

På spørsmål fra salen om Venstre tok inn over seg klimautfordringene tok Eide sterkt til motmæle.
– Jeg var med på å tape valget i 1989 fordi Venstre var de mest radikale på miljø. Vi falt ut av Stortinget fordi vi turde å ta til orde for miljøvennlige løsninger.

Vi hadde også miljøvernministeren i den eneste regjeringen i verden som gikk av på en miljøsak. Venstre har vært opptatt av disse spørsmålene siden før Rødt ble stiftet, sa Eide.

Se invitasjonen til duellen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**