Ja til styrket frivillighet

Venstre gleder seg over nye takter fra kulturdepartementet. – Men statsråd Giske viser nok en gang at han vil ha hånden på rattet snarere enn å slippe kulturen fri, mener Lars-Henrik Paarup Michelsen, stortingskandidat for Venstre i Hordaland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Kultur, teater

Gledelig forslag
En samlet opposisjon, samt frivillige organisasjoner, har hatt momsfritak som sitt hovedkrav gjennom snart fire år med den rødgrønne regjeringen. Venstre gleder seg over at Giske nå endelig viser engasjement for saken, men mistenker statsråden for å servere valgflesk.
– Venstre støtter gjerne opp om bedre vilkår for Norges mange frivillige organisasjoner, men hadde regjeringen ment alvor med Soria Moria-erklæringen hadde de kommet med en momsløsning allerede i budsjettet for inneværende år, og ikke ventet til nå som budsjettet for 2009 er ferdig revidert og vi står foran et stortingsvalg, utdyper Paarup Michelsen.

Kultursamarbeid

Venstres stortingskandidat mener det også er svakheter med ordningen som er foreslått.
– Det at ordningen skal bygge på Frivillighetsregisteret, som i høyeste grad fortsatt er mangelfullt, gjør at man i realiteten innfører et system for momskompensasjon som bygger på et usikkert fundament, påpeker Paarup Michelsen. Han viser til at flere barne- og ungdomsorganisasjoner og minoritetsorganisasjoner ikke er registrert i registeret fordi terskelen er for høy i forhold til kostnader og byråkrati.

Lars-Henrik Paarup Michelsen

Sikres breddefrivilligheten?
– I dette perspektivet synes Regjeringens forslag som et opplegg primært for de store organisasjonene — ikke for breddefrivilligheten, fortsetter Paarup Michelsen. Kulturmomsutvalget leverte sin innstilling 26. februar 2008. – Skatte- og avgiftssystemet er godt egnet for å bedre frivillighetens økonomi på en slik måte at frivilligheten selv får mer av disposisjonsretten over midlene.

Kulturmomsutvalgets innstilling viser også at små- og mellomstore organisasjoner ville tjent mest på momsfritak, understreker stortingskandidaten. Han håper nå de frivillige organisasjonene vil kjempe for en fritaksordning framfor forslaget om kompensasjon, men er redd Giske allerede har bestemt seg.
– Han ønsker nok fremdeles å sitte med hånden på rattet, gjetter Lars-Henrik Paarup Michelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**