Kommunestyret ønsket ikke sykler og el-biler

Tirsdag 16. juni vedtok Tvedestrand kommunestyre enstemmig klimaplan for Tvedestrand. Men de ønsket ikke sykler og el-biler inn i planen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Det viktigste med dette vedtaket, er at kommunestyret erkjenner klimautfordringene og politikernes ansvar. Planen er en god begynnelse, men det er viktig at vi passer på at den blir fulgt opp, sier Venstres Line Mørch.
Planen gir en god innføring i status for utslipp i kommunen, hvor det er mulig å gjøre tiltak og hva slags tiltak som kan gjennomføres.

Drivstoff

Foto: Microsoft

Venstre og SV har samarbeidet om forslag til endringer og tilføyelser. Partiene deler synet på at planen er for tam når det gjelder feltet der de store innsparingsmulighetene i Tvedestrand ligger, nemlig fra all biltrafikken. Her må man bli mer aktiv når det gjelder alt fra planlegging av boligfelt og infrastuktur, kollektivtransport, lavutslippsbiler og ikke minst tilrettelegging for sykling. Kommunestyret gikk med på å presse på for å få anlagt flere sykkelstier, men et litt mer morsomt tiltak som en høy kilometergodtgjøresle for bruk av sykkel var de ikke med på. Her mistet vi en gylden anledning til å komme med en tydelig signaleffekt. Heller ikke forslaget om å satse på el-biler ved utskifting av kommunens egen biler fikk flertall.
Venstre og SV er glad for alt som har kommet med i planen, men synes det er synd at den ikke gikk litt lenger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**