– Vil gjøre offentlige innkjøp grønnere

– Venstre er opptatt av å bruke posisjonen som stat og offentlig forvaltning har som storkunde og bestiller i forhold til å gjøre offentlige innkjøp grønnere og mer miljøvennlig, sier Venstres stortingsrepresentant Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Vera Lysklætt har utfordret statsråden på staten som miljøvennlig innkjøper.

Vera Lysklætt har utfordret statsråden på staten som miljøvennlig innkjøper.
Foto: Venstre

I forbindelse med behandling av Forvaltningsmeldinga i Stortinget i dag utfordret Lysklætt statsråd Heidi Grande Røys i forhold til hvordan statsråden ser for seg at staten kan bli en mer miljøvennlig innkjøper.

I sitt svar refererte statsråden blant annet til at lovverket for offentlige innkjøp var skjerpet med dette i mente, og at et eget panel har utarbeidet kriterier som skal hjelpe den enkelte innkjøper å møte miljøkrav.

Viktig med mer enn festtaler
– Jeg er fornøyd med svaret jeg fikk fra statsråd Grande Røys, men jeg vil understreke at det er viktig at det vi får til er mer enn bare festtaler når det gjelder statens rolle som innkjøper. Med det volumet staten kjøper inn er det betydelige miljøgevinster å hente gjennom en bevisst innkjøpspolitikk, og her har vi fortsatt et stort potensial å gå på, sier Lysklætt.

– Venstre er tydelig på at det bør stilles krav til at alle produkter som det offentlige kjøper, er de beste på markedet når det gjelder miljøegenskaper, understreker Lysklætt.

Halvparten av offentlige innkjøp elektronisk
– Vi ønsker også å legge til rette for omfattende bruk av elektronisk handel, også innenfor det offentlige. I løpet av neste stortingsperiode bør minst halvparten av alle offentlige innkjøp gjøres elektronisk og ressursene frigjøres til å yte bedre og mer miljøvennlige tjenester i stat, fylker og kommuner, avslutter Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**