Beklager, Lillesand!

Jeg beklager at et flertall i bystyret ikke ser mulighetene som ligger på Gamle Møglestu, mulighetene som ligger i det fantastiske arbeidet kulturen og frivilligheten legger ned og mulighetene som finnes på Dovre/Fagertun-området. Jeg beklager at et flertall styrer etter sine regneark og sine regnemodeller, og i liten grad er åpne for innspill. Men jeg er redd de har forregnet seg!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Petter Natanael Toldnæs

Foto: Marcus Kjeldsen

Det finnes verdier og arbeid som ikke er så lett å tallfeste, selv om vi vet at det er snakk om enorme størrelser. Hvor mye er det forebyggende arbeidet lag og foreninger er en del av faktisk verdt? Unngår én person å få alvorlige problemer med f.eks. rus, kan vi spare mange millioner kroner (her finnes det et utall utregningsmåter). Og hvor mye er den frivillige innsatsen verdt? Det vet vi heller ikke, men vi vet at et politisk flertall ikke ønsker å se nærmere på det. Vi vet også at det ikke er plass til alle lag og foreninger som ønsker plass, for Høyre fikk lagt inn et tillegg om at det kun er plass så langt det er hensiktsmessig. Jeg undrer meg ikke over Høyre, for det er klart at den ramsalte kritikken de har fått for eiendomsskatten må imøtegåes ved å selge det som selges kan.

Vi foreslo også i bystyret at det burde sees på andre salg, som f.eks. deler av Dovre/Fagertun til seniorboliger.Dette er langt mer inntektsbringende enn salg av Gamle Møglestu. Slik kunne man også delvis ivaretatt det enorme behovet for boliger for eldre. Nå er det plass til nye leiligheter i skolegården og nord for E-18, for resten er båndlagt av flertallet. Jeg undrer meg over u-svingen Krf har gjort, for jeg hadde trodd de ville ha en offensiv eldrepolitikk.

Denne uka har bystyret lagt ned senteret for kultur/frivillighet og båndlagt områder på Dovre som burde vært forbeholdt eldre og andre med omsorgsbehov. Det er en trist opptakt til Lillesands-Daene, hvor hele byen — unge som eldre — viser hva frivillighet og fellesskap betyr. Siste ord er ikke sagt!

Petter Natanael Toldnæs
Leder, Lillesand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**