-Flagget kan heises i Sigdal

Fylkestinget sa i dag ja til at Sigdal kommune kan forskuttere 40 millioner kroner til en sårt tiltrengt opprustning av RV 287, Sigdalsvegen. – Nå kan vi heise flagget, sier Runolv Stegane (V) varaordfører både i Sigdal og i fylkeskommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Buskerud fylkesting sa i dag sa til Sigdal kommunes søknad om å få lov til å forkuttere 40 millioner kroner til opprustning av Sigdalsvegen mellom Hole og Foss bru og videre utbedringer mot Bergerud.

Stegane

Foto: Ole Marius Fossen

Runolv Stegane har vært en frontfigur for saken. Han har lagt ned veldig mye tid og brukt hele sin politiske kløkt og taktiske evne for å få fylkespolitikerne til å si ja.

– I denne saken har det vært mange skjær i sjøen og mange hindrer som måtte forseres. Jeg er derfor utrolig glad for resultatet, sier Stegane.

Til slutt var det et enstemmig fylkesting som sa ja til en avtale der Sigdal kommune forskutterer 40 millioner kroner og får igjen pengene i perioden 2014-2017. Kommunen tar opp lån. Rentene dekkes ved kompensasjonen kommunen og Sigdal Kjøkken AS får for høgere arbeidsgiveravgift.

– Men avgjørelsen satt langt inne. Frp fremma forslag om å vente med å behandle saken til fylkestinget skulle behandle en samla plan for riksveger. Heldigvis tok de til fornuft etter at jeg hadde holdt et innlegg der jeg tok for meg sakens historie, forteller Runolv Stegane.

Hurumvei, bil, vei

Foto: Finn Dale Iversen

Det hører med til historien at Frp, Høyre og KrF stemte mot Sigdals søknad ved første behandling i desember i fjor. Derfor er det ekstra gledelig at alle partier i fylkestinget nå sa ja til Sigdals søknad, sier Runolv Stegane.

Fra behandlinga i fylkestinget i desember 2008:

Fylkestutvalget i desember 2008

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**