Full oppslutning for Venstre

Under dagens fylkesutvalgsmøte fikk Venstre full oppslutning rundt sitt forslag om å utvide ungdomskort/studentkort til også å gjelde lærlinger over 20 år. – Gledelig, sier Harald Hove, Venstres gruppeleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Harald Hove 3

Etter gjeldene regler for kollektive reisetakster kan lærlingene benytte seg av ungdomskortet, men de faller ikke innunder ordningen med studentkortet. – Ungdomskortet er avgrenset til personer mellom 16-19 år som er bosatt i Hordaland. Venstre mener det er urimelig dersom ikke lærlinger skulle være omfattet av denne ordningen fordi de ikke går på skole, og foreslo på dagens møte å utvide ordningen for å rette på dette, forteller Hove. Forslaget ble enstemmig støttet av fylkesutvalget.

Trolleybuss TIDE Buss

Støtter Elevorganisasjonen
Venstre tok opp saken allerede før jul, på bakgrunn av innspill fra Elevorganisasjon i Hordaland. Nå håper Hove man kan få utvidet ordningen snarest. – Det må være en målsetning om at flest mulig benytter seg av kollektivtransport. Dette kan vi som politikere legge til rette for, fastslår Harald Hove.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**