Venstre vant kampen for Sigdalsvegen

Fylkestinget i Buskerud sa i dag ja til at Sigdal kommune kan forskuttere 40 millioner kroner til en sårt tiltrengt opprustning av RV 287, Sigdalsvegen. – Nå kan vi heise flagget, sier Runolv Stegane (V) varaordfører både i Sigdal og i fylkeskommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Fylkestinget sa ja til Sigdal kommunes søknad om å få lov til å forskuttere 40 millioner kroner til opprustning av et veldig dårlig parti på Sigdalsvegen.

Runolv Stegane og Helge Stiksrud

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

– Dette var en stor dag for Venstre og for Sigdal. Vedtaket vil glede innbyggerne i Sigdal, men ikke minst næringslivet med Sigdal Kjøkken AS i spissen og flere tusen hytteeiere i kommunen, sier Runolv Stegane.
Sammen med Helge Stiksrud har han kjempa Sigdal og Venstres sak i fylkestinget.
Les mer her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**