– Vi er svikta av regjeringa, og av våre eigne stort sett einstemmige vedtak

– Vi er svikta av regjeringa, og av våre eigne stort sett einstemmige vedtak, sa Venstres gruppeleiar Jan Kløvstad i debatten om tertialrapporten for 1. tertial. Han viste til alle løftene frå regjeringa om stadig sterkare vekst i kommunane frå 2005, eit løfte som har gitt eksplosjon i utgifter utan at regjeringa har

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


klart å følgje opp.

Han viste til grundige rapportar og var særleg bekymra for at vi nå tyner dei tilsette , og gir mange gode medarbeidar altfor harde arbeidsdagar innan omsorgssektoren.

Jan Kløvstad

Foto: Nils Johannes Nilsen

Jan Kløvstad ville kome opposisjonen i møte og ha ei brei drøfting på tvers av posisjon og opposisjon for å finne felles løysingar framover. Han utfordra Frp til å kome med reknestykke som kan vise korleis botnlinja i kommunen vil sjå ut ved slutten av 2009 og 2010. Frp vil redusere eigedomsskatten og etter kvart fjerne den heilt, vil plusse på alle omsorgsutgifter og spare vekk småutgifter til miljø og informasjon.

– Arendal kommune har 3000 tilsette og ein einaste informasjonsrådgjevar. Frp har 30 tilsette og heile fem informasjonsmedarbeidatrar. Eg ønsker ikkje at Arendal kommune gjer som FrP og har 16,67% av dei tilsette opptatt med informasjonsarbeid, sa han.

Venstre bad om felles gruppemøte i fleirtalet – og gjerne også med andre – for å diskutere gjennom forslaga både frå posisjon og opposisjon for å finne felles konstruiktive løysingar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**