Trenger større og mer robuste kommuner

Venstre er enig i intensjonene og retningen i regjeringens forslag til en samhandlingsreform for helsevesenet. Problemet er at man ikke tar skrittet fullt ut og foreslår å slå sammen flere av de minste kommunene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Med større og mer robuste kommuner og flere fagfolk kan vi gi mer og bedre behandling, pleie og omsorg i folks nærmiljø.

– Hanssen kan lande på kulen hvis ikke samhandlingsreformen følges av en reform for større og mer robuste kommuner, sier Venstres helsepolitiske talsmann Gunvald Ludvigsen.

– Venstre lenge pekt på nødvendigheten av at primærhelsetjenesten styrkes, og at færre eldre blir kasteballer mellom kommuner og sykehus, sier Ludvigsen.

 Eldre må ikke bli kasteballer mellom kommuner og sykehus.

Eldre må ikke bli kasteballer mellom kommuner og sykehus.
Foto: Microsoft

Bedre omsorg og mer kvalitet
Venstre vil ha en velferdsreform som gir et bedre omsorgstilbud og mer kvalitet på helsetjenestene, og det forutsetter større og mer robust kommuner og flere fagfolk.

– Hanssens samhandlingsreform vil ikke løse det som er det største problemet nemlig mangel på arbeidskraft innenfor sektoren, sier Gunvald Ludvigsen.

– Det kreves stor kunnskap og kompetanse å ha ansvar for pasienter og brukere med ulike sykdommer og forstå hva slags tjenester det er behov for. Pr i dag er ikke denne kompetansen tilstrekkelig til stede i alle norske kommuner. Uten denne kompetansen vil vi gå inn i en ny omstilling som ikke blir til beste for pasientene. De har fortjent bedre, sier~Ludvigsen.

Ettergi studiegjeld for helsearbeidere
Venstre vil innføre en ordning med ettergivelse av studiegjeld for alle helsearbeidere som vil jobbe i primærhelsetjenesten.

– Skal vi dekke behovet for arbeidskraft må hver tredje person som går ut av videregående skole velge helsefag. Vi trenger flere incentiver og gode fagmiljøer for kunne gi god omsorg, sier Ludvigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**