Vindkraft i Nordland

Nordland trenger kompetansearbeidsplasser. Nordland trenger også en sterk industri som kan dra nytte av de rike naturressursene fylket har. Fornybar industri er en industri i sterk vekst som gir muligheter for å skape nettopp kompetansearbeidsplasser, bidra til bedre ivaretakelse av miljøet og skape vekst for fylket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Spørsmål til Fylkesrådsleder Odd Eriksen

En rekke undersøkelser gjort av TNS Gallup Klimabarometer viser følgende;
"Nordmenn foretrekker fornybar energi som vann- og vindkraft."
"Fornybare energiformer som vann- og vindkraft står langt høyere i kurs hos det norske folk enn fossil energiproduksjon, selv om den renses for CO2".
"Gasskraft med CO2-rensing står langt lavere i kurs hos folk flest.Innbyggerne i berørte kommuner er mer åpne for vindkraft i nærmiljøet enn befolkningen ellers i landet."
"Folk flest mener Norge satser for lite på fornybar energi. Og myndighetene har ansvaret, sier flertallet."
"Norske politikere får klimastryk av befolkningen"

Venstre ønsker svar på følgende spørsmål;
1. Hvilke ambisjoner har fylkesrådet for utbygging av vindkraftverk i Nordland Fylke?
2. Arbeidet med fylkesdelsplan for vindkraft er i dag organisert under Fylkesråd for kultur og miljø. Vindkraft handler både om miljø og næring. Kan dagens organisering (og dermed perspektiv) være til hinder for det næringspolitiske potensialet som ligger i vindkraftutbygging?
3. Hva har fylkesrådet tenkt å GJØRE konkret for å bidra til at Nordland kan bli et foregangsfylke på produksjon og bruk av vindkraft?

10.06.09
Bjørg H. Jenssen
Gruppeleder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**