Et valg mellom olje og fisk

Årets stortingsvalg vil bli avgjørende for om det skal åpnes for oljeaktivitet i Lofoten og Vesterålen. Når forvaltningsplanen skal behandles i 2010, vil Stortinget i realiteten stå overfor valget mellom olje eller fisk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Oljedirektoratet, som skal gjennomføre seismiske undersøkelser på Nordland VII og Troms II i sommer, har tilbudt fiskerne en frikjøpsordning for å holde seg borte fra feltene i denne perioden. Dette viser at seismikk og ordinært fiske ikke lar seg kombinere, og det i en tid på året da fiskeriaktiviteten totalt sett er lavest.

Vi vet i dag at voksen fisk skremmes av seismikk. Det har norske fiskere erfart så lenge det er drevet med oljevirksomhet her til lands. Havforskingsinstituttet har lagt fram en rapport som viser at fisk skremmes i en avstand av minimum ca. 18 nautiske mil eller ca. 33 km. Det gir et «skremmeområde» i form av en sirkel med en diameter på ca. 36 nautiske mil, tilsvarende hele kontinentalsokkelen, og mer til, utenfor Vesterålen.
Sokkelen utenfor Vesterålen er svært smal, varierende mellom 13 og 26 nautiske mil. Dette er et område med både stasjonær fisk og fisk på vandring, et gyte- og oppvekstområde og et område hvor larver og yngel flyter fritt nordover med havstrømmene. Vi snakker her om et rikt hav som er av svært stor betydning for Norge som fiskerinasjon. Vi har lite kunnskap om varigheten av denne skremmeeffekten og vi vet generelt lite om virkningen av seismikk på egg, yngel, små fisk og plankton. Det er imidlertid rimelig å anta at sjokkbølger fra luftkanoner som det her er snakk om, vil ha negative konsekvenser for organismer og små fisk som ikke er istand til flykte.
Det er grunn til å spørre om hvorfor vi som oljenasjon i 40 år ikke har større kunnskaper om seismikk og dens virkning på livet i havet, og virkningen av annen forurensing fra oljevirksomheten forøvrig. Et begrenset forskingsprogram i forbindelse med årets seismikkskyting vil ikke være nok for å tette store kunnskapshull.

Dersom Stortinget først åpner for petroleumsaktivitet, vil det i flere tiår framover bli mer eller mindre kontinuerlig seismikkskyting, boring, produksjon og båttrafikk knyttet opp mot denne virksomheten. Førevar prinsippet kan derfor alene gjelde for Lofoten og Vesterålen.

Venstre sier et klart ja til fisk og fornybare ressurser i Lofoten og Vesterålen. Vi mener at petroleumsvirksomhet i dette svært viktige og ressursrike området vil være ødeleggende både for regionen og for Norge som fiskerinasjon.
Velgerne kan stole på Venstre i denne saken.

Svein Helge Martinussen
Stortingskandidat Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**