Hvordan bygge et kunnskapssamfunn?

Google, Facebook, Youtube, Twitter, Flickr og Kvasir er relativt nye selskaper, med mange ansatte, som ble startet på gode ideer. Google startet som et prosjekt i 1996, i dag har selskapet ca. 16 000 ansatte. Det tilsvarer en av Norges største bedrifter, Posten. Magasinet DagensIT, kunne for kort tid siden melde at det Russiske Digital Sky Technologies ønsket å investere 200 millioner dollar i Facebook Inc. Facebook ble lansert så sent som i 2004. Studenter fra Stanford og Harvard har grunnlagt hver sine milliardbedrifter, på gode ideer. Er det grobunn for tilsvarende suksessideer i Norge?, spør Ulla Nordgarden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Facebook

Foto: Geir Olav Knappe

Råvarer og kapital som viktigste verdi, er erstattet med enkeltindividets hjerne. Denne skal utvikles gjennom læring til å håndtere en hurtig endrende og svært fleksibel fremtid. Målet er at det norske skole- og universitetssystemet tilrettelegger for opplæring i fremtidens kunnskapskrav. Dette krever nyskaping, fleksibilitet og individualitet i opplæringsinstitusjonene. Skolene og universitetene er talentinstitusjoner vi må investere massivt i. Bygg, inneklima, utemiljø, pensum, lærere, elever og foreldre er ingrediensene i en god skole. Balansen her kjenner skolene best, og de må få myndighet og handlingsrom til å drive skolen slik de ønsker. Øren skole og Danvik skole skal ikke og kan ikke drives likt. Rektor, lærere, elver og foreldre kjenner skolen best, og disse må ha rom til å få det beste ut av egen skole.

Venstre ønsker å bruke mer penger på skolene
Det koster å drive en god skole, og Venstre ønsker å bruke mer penger på skolene i Norge. Kunnskap gir innovasjon og innovasjon gir inntekter og forbedringer i andre sektorer. Derfor kan vi ikke spare i kunnskapssektoren. Derfor vil også Venstre bruke mye penger på forskning.

Forskning er essensielt for fremskritt. Verden går så raskt at hvileskjær fra en regjering får store konsekvenser i år fremover. Når den rød-grønne regjeringen valgte å la færre studenter få tilbud om doktorgrad, så betyr det ganske enkelt at det noen år senere er færre flinke folk og kloke hoder som konkurrerer om et professorat. Resultatet av dette kan være at studentene, som er potensielle Google-eventyrere, ikke får de flinkeste professorene. Det godtar ikke Venstre. Enda viktigere, det godtar ikke studentene.

Ulla Nordgarden

Foto: privat

Vi skal bygge et kunnskapssamfunn
Det er ikke et mål i seg selv for de fleste norske studenter å studere i Norge. Unge mennesker vil studere der hvor de får best utdanning, der hvor studieprogrammene er best og der hvor de flinkeste professorene er. De som presterer godt i morgen har valgt studiested uten tanke på nasjonalgrenser. Venstre ønsker et konkurransedyktig Norge med hensyn til utdanning og forskning. Bare da kan vi sikre et minimum at IQ-lekkasje til andre land og at den neste geniale ideen kan kanskje komme fra Norge.

Venstre ønsker å bygge et kunnskapssamfunn, og da er en storsatsning på skole, universitet og forskning helt avgjørende. Bare da kan vi få flere nye suksessbedrifter.

Ulla Nordgarden
Stortingskandidat Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**