– Ungdomstilbudet må være godt, bredt og relevant

Hovedutvalg for kultur og idrett vedtok tirsdag 23. juni enstemmig å samle kulturskolen, rockehuset, ungdomsklubben, ungdomsteamet, ungdomsrådet og fritidstilbudet for funksjonshemmede under én prosjektleder i en paraply; Halden kreative kraftsenter for barn og ung. – Dette er et stort skritt i retning av et helhetlig, faglig og pedagogisk godt og forsvarlig ledet ungdomstilbud i Halden, sa Venstres Per Magnus Finnanger Sandsmark under behandlingen av saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Per Magnus Finnanger Sandsmark

Foto: Skolefoto

ungdom

Foto: mk

– Dette vil gi store muligheter til å lage nye og spennende tilbud samtidig som man utvikler det som allerede fins der i riktig retning, uttalte venstrepolitikeren videre. Han støttet også utvalgsleder John Østensvig som understrekte at man fortsatt ville ha tradisjonell musikkundervisning ved kulturskolen og at man fortsatt skulle ha et eget tilbud for personer med nedsatt funksjonsevne.

I tillegg hadde SVs Christer Clausen og Venstres Per Magnus Sandsmark en ordveksling om hvor viktig det var at man drog inn profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere i ungdomsaktiviteten, derunder Det Norske Blåseensemble. Begge understrekte at slike aktører allerede gjør en god innsats, men at det er viktig å se dem også i sammenheng med barne- og ungdomstilbudet i kommunen. – Denne saken viser at Halden kommune følger opp Kulturplanen og arbeider målrettet med at Halden skal bli landets beste kommune å bo i for barn og unge. Men vi må følge saken nøye: Vi trenger et permanent og godt tilbud. Det er ikke godt nok i dag. Det blir bedre med dette vedtaket. Men det gjøres fortsatt ikke nok, sa Finnanger Sandsmark videre.

I det samme møtet ble det orientert om ferieklubben for 2009. Per Magnus Finnanger Sandsmark uttalte dette i den forbindelsen: – Det er et godt tilbud, dette første året det gjøres i kommunal regi, men vi må passe oss; vi skal ikke bare sende ungene til Sarpsborg og Göteborg på turer. Vi må dra nytte av det kultur- og idrettstilbudet kommunen har fra før av og gjøre dette ekstra tilgjengelig for ungdommen i feriene. Det er viktig. Derfor er det veldig bra at kulturskolens drumlineprosjekt og gratisbading i svømmehallen på Remmen er med i tilbudet.

Noen tidligere saker fra Halden Venstre og Per Magnus Finnanger Sandsmark om ungdomstilbud finner du her.

Vedtaket om organisering innebar også at ansvaret for spillemidler og idretts- og friluftsplan legges til Enhet for kultur og idrett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**