Lokal produksjon av mat og drikke

Satsing på lokal produksjon av mat og drikke basert på lokale råvarer er viktig for framtiden til norsk landbruk, reiselivsnæringen og for levende bygdesamfunn.


Derfor bør vi også stimulere til økt lokal småskala-produksjon av øl, vin og cider, og dermed økt lokal verdiskaping, uten at dette bryter med intensjonene i den restriktive norske alkoholpolitikken.

Venstre ønsker at gründermentaliteten skal få en enda større plass innenfor landbruket. En forenkling av regelverket knyttet til lokal produksjon av øl, vin og cider kombinert med tiltak for økt lønnsomhet, vil gi mer næringsutvikling i distriktene og mer mangfold i landbruket.

Mat, vin, glass

Derfor har Venstre bl.a foreslått endringer i alkoholloven som tillater lokale produsenter av alkoholholdige drikker å informere om produktene sine på egne internettsider, slik vinmonopolet i dag har adgang til. Samt at lokalt produserte alkoholholdige drikkevarer med et alkoholinnhold over 4,75 volumprosent får en automatisk rett til prøvesalg gjennom Vinmonopolets distribusjonsledd. Men dette ble dessverre nedstemt av regjeringen.

Tonje Løwer Gurholt
Stortingskandidat Telemark Venstre