Ytterøy må vente på utvidet fergetilbud

-Ytterøyningene må nok smøre seg med en dose tålmodighet før de får et utvidet fergetilbud, sier stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad. Han har stilt spørsmål til samferdselsministeren om hvorfor fergetilbudet som det ble gitt penger til i februar ikke har kommet i gang.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

I februar inviterte samferdselsdepartementet fylkeskommunen til et spleiselag med mål om å utvide fergetilbudet. Staten lovte å bidra med 50 prosent av kostnadene under forutsetning av at fylkeskommunen bidro med resten.

Begge parter var enige. Nå viser det seg at ingenting har skjedd siden fylkesrådet vedtok medfinansiering 24. februar i år. I sitt svarbrev til Skjelstad sier statsråd Magnhild Meltveit Kleppa at departementet står fast ved sitt tidligere løfte om 50 prosent medvirkning. Problemet er at det har kommet et nytt kostnadsanslag for ruteutvidelsene.

Les svaret fra samferdselsdepartementet her.

Les mer om saken:
-Spør om utvidet fergetilbud til Ytterøy

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**