Strategisk næringsplan for Hurum ute på høring

Nå kan du komme med dine innspill og kommentarer til den nye strategiske næringsplanen. Det er fritt fram for alle som er engasjert. Frist er 1. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Solstrand veiviser nær

Foto: Tore Rykkel

Formål med planen
Strategiplanen skal danne grunnlaget for konkrete næringspolitiske satsinger og
samarbeidsprosjekter i årene framover. Samtidig gi bedrifter, lag og organisasjoner klare
signaler om hvilke retningsvalg næringspolitikken i Hurum kommune vil ta.

Innen 2012 skal følgende visjon realiseres;
Hurum skal bli et ideelt sted å drive næringsvirksomhet som bygger opp under
en bærekraftig utvikling, fordi vi har forutsigbare, lokale rammebetingelser, god
tilgang på areal og arbeidskraft og god tilgjengelighet til kunder og leverandører.

”’
Last ned og les den strategiske næringsplanen på kommunen sin hjemmeside [eksternlink#http://www.hurum.kommune.no/horing-strategisk-naringsplan-for-hurum-kommune-2009-2012.html]her.

Høringssvar sendes til postmottak.raadm[email protected] innen høringstidens utløp 1. september d.å.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**