MF Øisang går i rute også under Trebåtfestivalen

Det ser ut til å ordne seg med alternativ anløpskai på Holmen, og dermed vil MF Øisang også i år kunne traffikere strekningen Øysang til Risør under Trebåtfstivalen. Varaordfører Jan Einar Henriksen (V) er svært glad for at det nå ser ut til å bli en løsning alle kan leve med, og gir honnør til fergeselskapet, administrasjon og eier av Holmen, Arne Lindstøl som sammen sørget for en god løsning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 MF Øisang legger til ved Holmen under årets trebåtfestival

MF Øisang legger til ved Holmen under årets trebåtfestival
Foto: Jan Einar Henriksen

Fergeselskapet annonserte tidligere at det pga. manglende anløpskai, ikke ville bli rute mellom Øysang og Risør under årets trebåtfestival. Bakgrunn var at en nye mottakskaien i Fiskerihavna var for høy, og at de ikke kunne benytte den ordinære anløpskaien. Når det heller ikke er noen fast taxibåt i Risør oppsto det en uholdbar situasjon dersom fergeforbindelse mellom Øisang og Risør ble innstilt under trebåtfestivalen.

Fra administrativt og politisk hold har det vært jobbet endel for å opprettholde fergetrafikken mellom Øisang og Risør under trebåtfestivalen, og det er svært gledelig at Arne Lindstøl bidrar med anløpskai på Holmen for MF Øisang under årets trebåtfestival.

Under årets budsjettbehandling sikret som kjent koalisjonen økt tilskudd til drift av MF Øisang i 2009. Samtidig ble det pekt på betydningen av at fergeselskapet selv sørget for økte inntekter for å sikre driften, og drift under trebåtfestivalen vil ventelig gi et godt driftstilskudd til fergeselskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**