Ta steget over i lavutslippssamfunnet

I en situasjon hvor utslipp av klimagasser har ført til at klimaet på jorda er i dramatisk endring, er det viktig å fokusere på hvordan vi kan ta steget over i lavutslippssamfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


SVs Inga Marte Thorkildsen har startet valgkampen med å angripe Venstres miljøpolitikk. Antagelig er dette et forsøk på å tåkelegge at SV de siste årene har vært med på bl.a
– åpning for oljeaktivitet ved korallrevet Sularevet og utenfor Jan Mayen
– å stanse grønne sertifikater som ville fått fart på den fornybare energiproduksjonen
– å bryte løfter om CO2 — rensing på Kårstø og Mongstad
– å si ja til utbygging av Øystesevassdraget — mot NVEs råd
– nedlegging av vær- og klimaskipet Polarfront etc etc
I en situasjon hvor utslipp av klimagasser har ført til at klimaet på jorda er i dramatisk endring, er det viktig å fokusere på hvordan vi kan ta steget over i lavutslippssamfunnet. Så vidt jeg husker var Inga Marte Thorkildsen godt fornøyd med samarbeidet om klimaforliket hvor Venstre, KrF og Høyre sammen med SV presset Arbeiderpartiet til mer offensive grep enn det regjeringen ønsket.

Vi håper SV — sammen med Venstre – kan bidra til å gjøre Norge til en pådriver for å bremse den globale temperaturøkningen. Vi kan ikke basere oss på at andre land skal gjøre jobben med å kutte klimautslippene mens vi kjøper oss fri. Venstre har programfestet at norske klimautslipp skal reduseres med minst 25 % av 1990-nivå innen 2020.

For å opprettholde velstand og velferd samtidig som vi reduserer utslippene av klimagasser, må
Norge være i front med å utvikle og ta i bruk ny fornybar energi. Venstre vil bygge opp under utvikling av ny teknologi, skape nye miljøarbeidsplasser og gjennomføre omstillinger på alle områder som har konsekvenser for klimaet og miljøet. Overgang fra skatt på arbeid (røde skatter) til skatt på forurensning (grønne skatter) skal bidra til en slik omstilling.

Vi trenger kjøretøyer med lavere utslipp, bedre arealplanlegging og en kraftig satsing på transportformer som gir lave utslipp. Venstre vil doble person- og godstransporten med jernbane innen 2020. Vi vil sørge for en raskest mulig utbygging av dobbeltspor på InterCitystrekningene og redusere reisetiden på lange distanser slik at tog blir et godt alternativ til fly. For transporter over kortere distanser er det viktig å bygge ut kollektivtilbudet og et attraktivt gang- og sykkelnett.

Tor Homleid,
Stortingskandidat, Vestfold Venstre

PS. Selv om Inga Marthe Thorkildsen for tiden er mest opptatt av å sikre gjenvalg til Stortinget og dyrke konfliktlinjer i forhold til andre partier, fins det heldigvis også i SV politikere som ser betydningen av Venstres innnsats i miljøspørsmål. Et eksempel på det er Heidi Sørensen – som stiller som stortingskandidat for SV i Oslo.
Les NrKs intervju med Heidi Sørensen

 Tor Homleid

Tor Homleid

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**