Bedre vilkår for lokal produksjon av øl og cider

-Venstre mener at satsing på lokal produksjon av mat og drikke basert på lokale råvarer vil være viktig og avgjørende for framtiden til norsk landbruk, reiselivsnæringen og ikke minst til levende og aktive bygdesamfunn, sier fylkesleder Andre N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

-Det viser seg imidlertid at regelverket knyttet til produksjon, distribusjon og servering ofte er en hemsko for at produsentene skal lykkes. Ikke minst gjelder dette for lokale produsenter av alkoholholdige drikker, sier Skjelstad. -Venstre foreslår derfor en forenkling og en viss liberalisering av regelverket og tiltak som kan øke lønnsomheten i lokal produksjon av øl, vin og cider.
Venstre mener at norsk landbruk skal ha en viktig plass i framtidens Norge. Skal vi lykkes med det, krever det både en modernisering av norsk landbruk og en oppmyking av regelverket knyttet til landbruket på flere ulike områder, sier Skjelstad.

-Det er viktig å stimulere til økt lokal småskalaproduksjon av øl, vin og cider, og dermed økt lokal verdiskaping, uten at dette på noen måte bryter med intensjonene i den restriktive norske alkoholpolitikken, sier Skjelstad.

-Venstre mener det er viktig at gründermentaliteten også får en større plass innenfor landbruket. En forenkling av regelverket knyttet til lokal produksjon av øl, vin og cider kombinert med tiltak for økt lønnsomhet, vil gi mer næringsutvikling i distriktene og mer mangfold i landbruket, avslutter Andre N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**