Venstre for Bjarkøyforbindelsen

Venstre har hele veien stått fast på standpunktet om at Bjarkøyforbindelsen må realiseres. Nå er så mange partier med at prosjektet kan realiseres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstremannen Geir Ove Ystmark var ordfører i Bjarkøy og lanserte fergesubsidieringsprinsippet, som åpnet en ny mulighet i finansiseringen. Jan Fjellstad har jobbet for Bjarkøy både i Harstad kommunestyre og i styret for Bjarkøyforbindelsen, og Roar Sollied har vært utvetydig i fylkestinget. For Bjarkøy ble det nødvendig å unngå mangemillioners investering i nye fergeleier, noe som ville ha parkert Bjarkøyforbindelsen for godt.

Venstre vil til høsten følge Fylkesrådets framlegg for de tre nye større byggeprosjektene i Troms som binder arbeidsmarkedene bedre sammen, gir næringslivet bedre vilkår, og gir større sikkerhet og beredskap. Venstre mener at den forestående kommunesammenslåinga Bjarkøy+Harstad vil styrke tjenestene for innbyggerne.

Fylkestingsrepresentant Roar Sollied stiller i høst som stortingskandidat, og Tone Rasmussen vil ta godt vare på veisakene, om det går veien for Sollied. Støtt gjerne Venstre i Troms til stortingsplass!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**