Stipend som virkemiddel for videre kunstutvikling i Risør

Skal Risør utvikle seg som kunstby må vi politisk legge forholdene tilrette for at nye kunstnere kan etablere seg. Mens det for 30 år siden var en trend at kunstnere og kunstgrupper skulle ut av storbyene og etablere seg på mindre steder, er det i dag populært å etablere seg i store metropoler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Risør Venstre ønsker tiltak rettet mot neste generasjons Risørkunstnere.

Risør Venstre ønsker tiltak rettet mot neste generasjons Risørkunstnere.
Foto: Jan Einar Henriksen

Samtidig viser det seg at kunstnere bosatt i f.eks. Oslo får langt flere tilbud om utstillinger enn kunstnere som forsøker å etablere seg i Risør. Resultatet er at vi ikke får den ønskede tilvekst av nye kunstnere i Risør. Ikke det at unge kunstnere ikke ønsker å etablere seg i Risør, men tilbud om jobb, bolig, atelié og ikke minst avstand til ulike utstillingssteder gjør det problematisk med nyetablering i Risør.

I Risør Venstres valgbrosjye for perioden 2007-11 stod det bl.a. “Risør Venstre vil videreutvikle og forsterke kultursatsingen i hele kommunen” Som en del av denne satsing ble det i 2008 etablert et nytt stort stipend, som også er videreført i 2009. Mye tyder på at dagens kunststipendiat ønsker å fortsette sitt kunstneriske arbeide i Risør, og det er svært positivt. Det politiske mål er da også helt helt klart å legge forholdene tilrette for etablering av neste generasjons Risørkunstnere.

Skal vi nå vårt mål må dagens stipendordningen videreutvikles og spisses mot yngre kunstnere slik at de kan etablere seg med familie i Risør. Risør Venstre ønsker derfor å etablere en ordning med utstillings- og reisestipend for nyetablerte kunstnere. Risør Venstre ønsker også en klar og tydelig profilering av våre unge kunstnere for å sikre at de får flere tilbud om utstillinger på lik linje med kunstnere bosatt i f.eks. Oslo.

Jan Einar Henriksen, leder i Risør kommunes utsmykningskomiteen mener også at Risør kommune i langt sterkere grad må kjøpe inn arbeider fra våre unge kunstnere/stipendiater, og derigjennom aktivt bidra til bedre økonomi og profilering utad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**