Brupenger til Sigdal

I forslag til handlingsprogram for riksvegene i Buskerud går Statens Vegvesen inn for å sette av til sammen 14 millioner kroner til utbedring av to bruer på RV 287. -Dette er en postiv nyhet for Sigdal, sier varaordfører Runolv Stegane (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


I forslag til handlingsprogram for riksvegene (de nye fylkesvegene fra 01.01. 2010) i Buskerud går Statens Vegvesen inn for å sette av til sammen 14 millioner kroner til utbedring av to bruer på RV 287.
– Det er svært gledelig at Vegvesenet nå foreslår å utvide både Horga bru, nord for Sandsbråten og Øya bru i Nedre Eggedal. Dette viser at det nytter å kjempe for helt nødvendige utbedringer, sier varaordfører i Sigdal Runolv Stegane (V).

Hurumvei, bil, vei

Foto: Finn Dale Iversen

Han påpeker at bevilgningne vil komme i tillegg til allerede vedtatt investering på strekningen Hole bru-Foss bru. Sigdal kommune forskutterer her 40 millioner kroner og får igjen pengene i 2014-2017. Kommunen har tidligere forskuttert 25 millioner kroner for strekningen Prestfoss-Horga. Disse pengene tilbakebetales i 2013.

Men Stegane minner om penger til de to bruprosjektene så langt er et forslag. Det gjenstår politiske drakamper om riksvegpengene fram til fylkestingets behandling i desember.

– Siden jeg er den eneste fra Sigdal som er representert i fylkestinget, er det viktig at hele det politiske miljøet i kommunen nå er aktive overfor fylkespolitikerne, sier Runolv Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**