Venstre topper kunnskapstest

Det er gledelig at Abelia (Kunnskaps- og teknologibedriftene i NHO, www.abelia.no) har rangert Venstres program som best av alle partier når det gjelder satsing på kunnskap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Det er et kvalitetssignal om at vi er på rett vei til kunnskapssamfunnet. Arbeiderpartiet kom dårligst ut av alle partier i denne testen.

Oljen har vært og er en viktig faktor for Norges velstand. Men oljen er en ikke-fornybar ressurs, og vil en dag ta slutt. Hvis vi ikke har bygget opp nye velstandspilarer mens vi enda har oljen, står vi på bar bakke når oljen tar slutt. Det må gjøres nå og derfor går Venstre til valg på å bygge kunnskapssamfunnet og ta steget over i lavutslippssamfunnet.

Det betyr en storstilt satsing på skole, kunnskap og forskning samt flere gründere og nye fremtidsrettede bedrifter. Dette vil også gi grunnlag for et godt velferdssamfunn.

Er du opptatt av kunnskap, forskning, nye bedrifter og et grunnlag for vår velstand den dagen oljen tar slutt, bør du lese mer om Venstre.

Tonje Løwer Gurholt
Stortingskandidat Telemark Venstre

 Vi vil kunnskap, lavutslipp og velferd heter Telemark Venstres program

Vi vil kunnskap, lavutslipp og velferd heter Telemark Venstres program

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**