Venstre vil ha Skjeve boliger

For å skaffe rusmisbrukere bolig, vil Venstre at det satses på det danskene kaller “skjeve boliger.” Dette er hyttelignende boliger, sparsommelig innredet med ett rom og et lite kjøkken og bad, forteller Lars-Henrik Paarup Michelsen, stortingskandidat for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Hus i Erfurt (Tyskland) skifer

“Skjeve boliger” er egne boenheter, men som ligger noenlunde samlet. De har tilsyn av en vaktmester og sosialarbeider, men ingen pleie.
– Skjeve boliger er et tilbud bare for de som ikke klarer seg med andre botiltak, og som faller gjennom i alle andre ordninger, forklarer Paarup Michelsen. Tiltaket har hatt stor suksess i Danmark.

Lars-Henrik Paarup Michelsen

Tilbudet kan driftes av både frivillige og offentlige aktører.
– De som flytter inn i slike boliger, greier ofte å bevege seg inn i neste trappetrinn og ut i en normal tilværelse. Dette har hatt stor suksess i Danmark. Kanskje er vi ikke flink nok til å erkjenne at vi har et problem med disse gruppene i Norge også, sier Paarup Michelsen.

Venstre har foreslått tiltaket på Stortinget i denne perioden.

Flere tiltak mot bostedløshet
1. Bygger flere boliger!
Dette er det viktigste tiltaket. Som finanskrisetiltak har man i år økt den statlige støtten til kommunal boligbygging fra 20 til 40 prosent. Dette bør gjøres permanent for å kunne møte den kommende veksten i befolkningsgruppen 18-30 år. Bergen har færre kommunale boliger enn både Trondheim og Stavanger.

2.Etablere Ungbo
I Oslo har man etablert et eget kommunalt boligtilbud til unge mellom 17og 23 år som har problemer med å etablere seg på det ordinære boligmarkedet. Venstre vil etablere Ungbo i Bergen og andre storbyer. Alle som bor i Ungbo får booppfølging, og i samarbeid med ungdommen selv er det mulig å inngå avtale om forsterket oppfølging.

3. Innføre “Hjemkjøp”
Hjemkjøp er en ordning hvor man gjennom nedbetaling eller innbetaling gradvis kan opparbeide eierandel i en i utgangspunktet leid bolig, og hvor staten bidrar med målrettede virkemidler gjennom Husbanken eller kommunene. Venstre har fremmet på stortinget, fått flertall, men regjeringen har ikke fulgt dette opp. Lignende ordning i Irland/U.K.

4. Gi flere startlån
Det er bra at det er bevilget økte lånerammer til Husbanken, og at kommunene nå tar opp større lånerammer for startlån. Men det er et et problemat for mange får avslag på startlån, fordi de ikke har betjeningsevne. Antall innvilgende startlån i Bergen har blitt redusert med 30 prosent fra 2005 til 2008. For å gjøre flere betalingsdyktige vil Venstre at den maksimale nedbetalingstidenf or startlån skal utvides fra 20 til 30 år, slik det er i det private markedet.

Gammelt hus kulturminne vern laftet Smiurgarden i Etnedal

Våren 2008 kom to rapporter fra hhv. Riksrevisjonen og Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) som viser at de offentlige tiltakene for å skaffe seg bolig og beholde den, ikke virker etter hensikten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**