Nord Fron Venstre støtter Foreningen FREDET i arbeidet for at fredete hus skal være fritatt for kommunal eiendomsskatt

Fredede og vernede kulturminner er en viktig del av dalens identitet, og det er en selvfølge at felleskapet skal hjelpe eierne med å holde kulturarven i live mener Mikkel Dobloug i Nord Fron Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


En rekke kommuner har innført eiendomsskatt i Gudbrandsdalen, dalen med flest freda hus i landet. Etter at regjeringen fjernet en rekke støtteordninger og ikke har fulgt opp med medler til å hjelpe eierne med å ivareta vår felles nasjonalarv mener Nord Fron Venstre at kommuner må frita feeda og verneverdige hus for eiendomsskatten.
Det er vanskelig nok fra før, og dyrt å holde disse husene i orden sier Mikkel Dobloug som er kommunepolitiker og eier av et fredet gårdsanlegg. Ved å frita freda og vernede bygg fra eiendomsskatten vil dette være et viktig og riktig signal til eierne om at felleskapet annerkjenner eiernes bidrag tl å ivareta kulturskattene våre, og frigjør midler til vedlikehold av viktige byggninger av stor kulturell verdi.

Sel kommune vedtok den 19. mai å frita freda hus for eiendomsskatt, og setter dermed et flott eksempel for andre kommuner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**