Offesiell åpning av Risør Fiskemottak AS

Onsdag 15.juli 2009 blir det offesiell åpning av Risør Fiskemotak AS, som dermed er i drift igjen snaue ett år etter brannen i 2008. De nye lokalene, som eies av Fiskerihavna Risør AS, fremstår som moderne, lyse, hensiktsmessige og ivaretar på en god måte HMS aspektet for alle involverte parter. Risør får samtidig et av de fineste fiskemotakene langs kysten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Risør med en de mest moderne fiskerihavnene langs kysten

Risør med en de mest moderne fiskerihavnene langs kysten
Foto: Jan Einar Henriksen

Nyvalgt styreleder i Fiskerihavna Risør AS, Jan Einar Henriksen er godt fornøyd med resultatet av den politiske prosessen som førte til den nåværende bygningsmasse.

Bygget inneholder nå både fiskemottak, butikk og utleieboder til lokale fiskere, og i tillegg er det gjort forberedelser for bygging av lokaler i 2. etg. i tråd med bystyrets vedtak.

Det nye bygget er plassert midt på tomten og sikrer dermed trafikkavvikling for trailere, fiskere og mottak på en god måte. Samtidig er publikumsparkering adskilt fra butikkområdet og området som er avsatt til uteservering.

Styreleder mener koalisjonen tok nødvendig grep og sikret en god løsning, og mener den politiske debatten var avgjørende for at det i det hele tatt ble gjenreist et nytt og moderne fiskemotak på tomten. Selv om bygget ble noe dyrere enn de første kalkyler viste, er det mye som tyder på at de opprinnelige planene ville blitt enda dyrere, og dermed i ytterste konsekvens kunne ha medføft at bygget ikke hadde latt seg realisere innenfor fornuftige økonomiske rammer.

Integreringen av utleiebodene vil også på sikt kunne benyttes til utvidelse av fiskemottaket, eller som nytt utleieareal for en annen virksomhet. Alt tatt i betraktning mener styreleder Jan Einar Henriksen at dagens resultat ble meget bra, og når 2. etg. er ferdig vil bygget fremstå som et levedyktig anlegg for lang tid framover.

Eierforhold
Risør kommune er grunneier og eier i tillegg utleiebodene til de lokale fiskerne. Den øvrige bygningsmassen eies av Fiskerihavna Risør AS, som igjen leier ut lokaler til Risør Fiskemottak AS.

Fiskerihavna Risør AS eies av Aust-Agder Næringsselskap AS med 600aksjer (42.86%), Risør Kommune med 600 aksjer (42.86%) og Skagerakfisk Sl med 200 aksjer (14.29%).

Risør Fiskemottak AS eies av Yngvar Aanonsen med 605 aksjer (63.55%), Elektro Skagerrak AS med 175 aksjer (18.38%), Risør Fiskeforening med 97 aksjer (10.19%), Ragnar Moy med 25 aksjer (2.63%), Olav Olsen med 25 aksjer (2.63%) og Roald Lund med 25 aksjer (2.63%) Kilde Proff.no.

Formell overtakelse tas senere.
Styreleder Jan Einar Henriksen forutsetter at Fiskerihavna Risør AS gjennomfører en formell overtakelse av bygget fra produsent på et senere tidspunkt.

Byggets pris og kompleksitet tilsier at det blir en total gjennomgang av bygget og tekniske installasjoner sammen med berørte levereandører, arkitekt, byggeleder og styret før Fiskerihavna Risør AS overtar det formelle ansvar for den videre drift av bygningsmassen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**