Gjør parken overflødig!

Gjennom BAs reportasjeserie de siste dagene har bergenserne fått innsikt i de mange tragiske enkeltskjebnene som utspiller seg i Nygårdsparken. Vi kan ikke bare bli lamslått av historiene som kommer frem. Vi må omsette det i konkret handling, skriver Gunn-Vivian Eide i dette innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Målet må være å innføre tiltak som verdighet og reell omsorg til rusavhengige, og som gjør Nygårdsparken overflødig for de rusavhengige.

Finnes park

Mange overdoser og dødsfall kunne vært unngått hvis den rusavhengige fikk behandling med en gang avrusning var ferdig. Venstre vil derfor innføre en garanti om behandlingstilbud innen 24 timer etter avrusning. Dette må sees i sammenheng med at det må opprettes mange flere behandlingsplasser, og ikke minst sikre et bedre ettervernstilbud.

Et av de beste ettervernstilbudene er å sørge for at rusavhengige får bolig utenfor rusmiljøet, derfor må kommunehelsetjenesten styrkes slik at kommunene kan tilby tilrettelagt bolig og gode aktivitetstilbud for alle som trenger det. Veien fra hospits tilbake til rusmiljøet er kort for de fleste som ikke får annet tilbud.

For svært mange er rus en del av et bilde med psykiske og sosiale vansker i tillegg, og det er viktig å bygge opp flere tilbud med kompetanse på samtidig behandling av sammensatte problemer. En stor del av de rusavhengige i Nygårdsparken er svært unge. Det er derfor avgjørende at det legges til rette for lavterskeltilbud for ungdom med rusavhengighet eller rusproblemer. Aldersgrensen for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) må også fjernes, og kriterier for inntak og utskrivning må vurderes individuelt.

Gunn-Vivian Eide

For noen av de tyngste rusbrukerne kan heroinassistert behandling være livreddende. Erfaringene fra eksempelvis Zürich og Hamburg er at slik behandling reduserer både nyrekrutteringen og overdosedødsfallene, samt gir rusavhengige bedre helse og mulighet til å fungere i hverdagen. Bergen er godt egnet som forsøksby for et slikt tiltak, og tilbudet kan gjerne integreres i den planlagt rusakuttklinikken.

Dette er et komplekst saksområde, og det er viktig å påpeke at heroinassistert behandling bare er ett av en rekke tiltak som må iverksettes, og da opp mot de aller tyngste brukerne. Det haster uansett også å få på plass et sprøyterom i Bergen der rusavhengige får tilsyn av kompetent helsepersonell hele døgnet.

Nygårdsparken

Norge er på Europatoppen av overdosedødsfall. Venstre håper alle partier, både i bystyret og på Stortinget, legger fra seg fordommene og mytene og vurderer tiltak som beviselig har fungert i utlandet. Situasjonen i Nygårdsparken har altfor lenge vært uholdbar.

Det er på tide å gi rusavhengige den verdigheten de fortjener, ikke bare gjennom sjokk og vantro, men gjennom tiltak som utgjør en forskjell.

Gunn-Vivian Eide
Stortingskandidat, Hordaland Venstre

Innlegget sto på trykk i BA 16. juli

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**