Slik tegner Venstre nye Nord-Trøndelag

24 kommuner skal bli til mellom 4 og 6. Slik blir Nord-Trøndelag hvis stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad får det som han vil. I høstens valgkamp vil Venstre argumentere for kommunesammenslåing over hele landet. -Vi er nødt til å rigge velferdsstaten slik at alle får helsetjenestene de har krav på, sier Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

-Jeg tror noen er nødt til å gå i front for dette. Slik jeg har skjønt det, skaper det ikke noen hallelujastemning på politisk nivå, men folk synes det er gode ideer, sier stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad. Han mener fordelene kommer kraftigst til syne gjennom en styrking av velferdsstaten.

Stortingsrepresentanten understreker at flere små kommuner har problemer med å holde seg på godt nok nivå, for eksempel når det gjelder fastlegeordningen. I tillegg mener Skjelstad at større kommuner vil styrke fremtidig rekruttering og sikre at blant annet helsetjenester kommer frem til alle. Venstremannen mener sterkere kommuner gir fordeler også for næringsliv. Han tror sammenslåingen kan bli en realitet allerede i neste stortingsperiode, såfremt at det blir et maktskifte i norsk politikk.

Tre kraftsentrum

Medisin, helse

Foto: Microsoft

Beregninger statistisk sentralbyrå har gjort viser at hvis antallet kommuner reduseres fra 434 til 217, kan man spare 2,7 milliarder kroner i året. Hvis man vil slanke utgiftspostene enda mer vil man i følge beregningene spare 4,1 milliarder kroner hvis Norge bare bestod av 90 kommuner.

Skjelstad går inn for å danne tre kraftsentrum i fylket, i form av tre storkommuner. Værnesregionen, en sammenslåing av Levanger og Verdal, og Steinkjerregionen vil alle få over 30 000 innbyggere. Alle disse tre regionene er på flere måter i gang med et slikt samarbeid. For eksempel har kommunene Steinkjer, Inderøy og Verran kommet langt i det såkalte INVEST-samarbeidet, og i løpet av noen år skal kommunene sammen med Mosvik og Snåsa samarbeide om et minisykehus i Steinkjer. Namdalen, som er de resterende 13 kommunene, vil ikke Skjelstad tegne inn for grovt. Han antyder likevel flere mulige løsninger. En av dem er tre kommuner, basert på samarbeidsløsningene i de tre regionene i dag. En annen er en stor Namdalskommune, men han åpner også for andre løsninger. -Om to små slår seg sammen, er det ikke sikkert det vil bli bedre, for kommunen vil fortsatt være liten, sier Skjelstad.

Flertallet vil slå sammen

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

En undersøkelse Nationen nylig fikk utført viste at 53 prosent av de spurte er positive til kommunesammenslåing. Skjelstad tror mange nordtrøndere vil være positive, selv om andre selvfølgelig vil være uenige. Stortingsrepresentanten tror ikke nordtrøndernes identitet til hver enkelt kommune blir særlig svekket som følge av sammenslåinger. Han sammenligner med den store sammenslåingen av kommuner i 1964, da blant annet sju kommuner ble til Steinkjer kommune. -Jeg er ganske sikker på at identiteten til de på Egge eller Sparbu fredeles ligger i Egge eller Sparbu, sier Skjelstad. Han er klokkeklar på at reformen ikke vil rasere bygda. -Det sentraliseres allerede mot større sentrum, noe som vi ikke har noe av i Nord-Trøndelag. Det vil ikke rasere bygda om man flytter byråkrater fra et rådhus til et annet rådhus til et annet, avslutter Andre N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**