God Risør reklame

Når Kronprins Håkon Magnus med familie treffer pressen for fotografering på Risørflekken gir det utrolig god reklame for Risør. Bildene med Risør som et vakkert bakteppe har allerede gått landet rundt i tv og dagspresse, og bildene vil nok også dukke opp i ukepressen etterhvert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Kongeskipet

Foto: Jan Einar Henriksen

Risør har i mange år fått god pressedekning, og selv om både sentrale næringsdrivende og sentrale politikere har etablert nære relasjoner til Risør, har vi ikke fått den ønskede vekst i befolkningstall eller næringsliv.

Etter valget i 2007 er endelig reguleringsplanen for Flisvika ferdigbehandlet. Vi er allerede godt i gang med reguleringsplan for Holmen, og arbeidet med parkeringsanlegg i sentrum står for tur for politisk behandling.

Risør Venstre har bruk for aktive medlemmer som ønsker å delta i utviklingen av Risør. Sammen blir vi sterke – bli medlem her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**