Hvordan forhindre tvangsekteskap?

Tvangsekteskap er dessverre stadig en realitet. Venstre vil foreslå at alle som vil reise til utlandet for å gifte seg må avgi en forhåndserklæring, slik at ikke foreldre kan overrumple den unge mens de er i utlandet og presse til ekteskap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Røde Kors melder om at henvendelser fra barn under 18 år som frykter tvangsekteskap har økt i år fra ifjor. Fram til og med mai har det i år vært henvendelser fra 100 ungdommer, mot 85 ifjor. Røde Kors har hittil i år hjulpet 6-7 med å flytte til hemmelig adresse. Dette er ille. Regjeringen har lansert en handlingsplan mot tvangsekteskap. Fra 1.september blir det innført en intervjuordning hvor mennesker under 25 år som har giftet seg i utlandet må gjennomføre et intervju med utlendingsmyndigheten før de kan hente utenlandsk ektefelle til Norge. Under dette intervjuet skal det stilles spørsmål ved om ekteskapet er frivillig inngått.
Venstre tror ikke dette er nok. Har man først blitt presset til å gifte seg vil mange føle et press til å underslå dette i intervjuet. Det er derfor viktig å hindre at ufrivillige ekteskap i det hele tatt inngås. Venstre foreslår derfor at alle som skal gifte seg i utlandet må avgi en forhåndserklæring til utlendingsmyndigheten om at de reiser til utlandet for å gifte seg. Uten en slik forhåndserklæring vil ikke en eventull ektefelle få oppholdstillatelse i Norge. Man fjerner da muligheten for at foreldre kan overrumple den unge mens de er i utlandet og presse til ekteskap der og da. Ved forhåndserklæringen må det legges opp til at den unge er alene med utlendingsmyndigheten slik at en frykt for tvangsekteskap kan komme fram, og det må gis hjelp til å hindre dette.

Gustav Søvde

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**