Ja til flere fellesgriller

Venstre ser positivt på det nye forsøket med fellesgrill som sto beskrevet i BA 3. juli. Byens parker har alt for lenge blitt forsøplet av engangsgriller og derfor bør det snarets opprettes slike griller i alle byens parker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Sara Henriksen

Siden engangsgrillene både forsøpler, ikke lar seg gjenvinne og er kostbare å rydde opp vil en slik investering vise seg å være meget lønnsom på sikt. Både miljøet og trivselen for folk flest vil være vinnerne p på en slik ordning. Venstre ønsker derfor å gå i bresjen for at dette skal opprettes så fort det lar seg gjøre.

Sara Henriksen
Bystyrerepresentant for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**