Slå ring om friskolene

-Venstre mener friskoler bidrar med nytenkning og gir nye erfaringer om pedagogikk og organisasjonsformer, samtidig som de gir familier valgfrihet til å finne det undervisningstilbudet som passer best for egne barn, og gir foreldre muligheter til å holde liv i grendeskoler, sier stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

Under SVs landsmøte vedtok man et forslag om å avvikle privatskoler, et vedtak SVs landstyre senere modererte. At SVs ledelse valgte å omgjøre et vedtak landsmøtet, som er det øverste vedtaksorganet i et parti, viser at SVs ledelse og grunnfjellet i SV her taler med flere tunger — men det viktigste her er at grunnfjellet i SV forsvinner ikke over natten og utfallet av SVs landsmøte vil bli at mange grendeskoler vil forsvinne. SVs forslag viser med all tydelighet at SV er livredde for det mangfoldet som det lille utvalget friskoler representerer.

-Venstre mener friskoler skal være et supplement til den offentlige skolen, og friskoler bør derfor ikke ha et omfang og en utbredelse som svekker det offentlige skolesystemet, sier Skjelstad. -Friskoler skal ikke ha anledning til å ta ut økonomisk fortjeneste gjennom direkte eller indirekte utbytte. Dessuten må det settes klare grenser for hvor høye skolepenger den enkelte elev skal betale. Venstre mener det er viktig at alternative undervisningstilbud skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av foreldrenes økonomi, sier Andre N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**