Venstres brosjyre kommer

Troms Venstres brosjyre er ferdig trykket og bringer Venstres budskap i kortform og A5-format. -Venstre blir mer synlig i media og reklame enn tidligere år, sier stortingskandidaten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Plakat Troms Roar Sollied 09

Foto: Ivar Kvaal Thomas Hansen

Troms Venstre har ikke laget avis i år, men kommer med en hendig brosjyre med hovedbudskapene. -Resten kan man finne i Stortingsprogrammet, som har fått flott lay-out til et glimrende innhold, sier Roar Sollied. Det fins også små hefter som dekker hovedområdene, kunnskap, miljø og velferd. Svært mange av Venstres velgere kan også følge partiet på nett. -Lokalt har vi både Facebook-side og denne hjemmesida, som følges opp jevnlig. Sentralt har Venstre liberal.no, som er en interaktiv kanal til både velgere og partifolk og andre som vil diskutere eller finne info, sier Øystein Nilsen, som er nestleder i Troms V og valgkampleder.

Øystein Nilsen og Elin Sandvik

Foto: RoSo

Vi trenger flere hender og føtter til å distribuere materiellet, så det er bare å melde seg til Øystein Nilsen.
Unge Venstre får også fordelt materiell til skolene og skolevalgdebattene.
Bildet: Øystein Nilsen og Unge Venstres leder i Troms, Elin Sandvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**