Mindretallsregjering – det beste?

Det kan høres rart ut, men erfaringen i norsk politikk synes å tyde på at en mindretallsregjering er det beste for demokratiet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


En flertallsregjering slik vi nå har hatt i 4 år får nok sine forslag gjennom uten problemer i Stortinget. Men selve Stortinget som jo er de egentlige folkevalgte, har i stor grad blitt satt på sidelinjen og mistet innflytelse. Jeg tror det er frustrasjon i partigruppene til både opposisjonspartiene og posisjonspartiene på Stortinget over at for mye av politikken er klart før forslagene kommer til Stortinget. Ved en mindretallsregjering vil stortingsgruppene bli aktivisert i mye større grad, og man må søke å få til brede allianser for å få vedtatt forslagene. Dette vil i større grad bety en prosess over litt tid hvor det kan være en åpen dialog både i media og i Stortinget. I en flertallsregjering vil denne striden og diskusjonen, som jo selvfølgelig er der, tas internt på kammerset mellom regjeringspartiene, eller mellom de forskjellige fløyene i partiet hvis regjeringen består av bare ett parti.
I den aktuelle situasjon vil det derfor være bra for Stortingets rolle og posisjon at vi nå får en “sentrumsregjering ” av Venstre, Kristelig Folkeparti og Høyre, som kan søke støtte både til høyre og venstre for å få vedtatt sine forslag. Det nest beste alternativet, slik jeg ser det, er en mindretallsregjering av Arbeiderpartiet, som må søke støtte i sentrum for å få vedtatt sine forslag.

Gustav Søvde

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**