Narrespill mot Polarmuseet

-Staten kan ikke drive med sanksjoner mot et museum som ikke rår over sin egen skjebne, sier Venstre-politikerne Grande og Sollied etter at Kulturdepartementet på tredje året utelater å gi driftsstøtte til Polarmuseet i Tromsø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Narrespill mot Polarmuseet

Roar Sollied side

Foto: Øystein Nilsen

Trine Skei Grande i Tromsø

Foto: Roar Sollied

Venstre krever at Statens narrespill mot Polarmuséet i Tromsø stoppes og at kulturdepartementet tar ansvar og støtter driften av dette muséet, som har
nasjonale verdier i et internasjonalt interessefelt. —Universitetet i Tromsø skal være motor i nordområdesatsingen, og musealt vitenskapelig arbeid om de polare områdene burde være det mest opplagte å satse på, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande og stortingskandidat Roar Sollied.-Det er skammelig at Polarmuseet ble helt overs ett av Staten selv i det Internasjonale Polaråret 2007-2008, legger de til.

Polarmuseet blir seigpint av Staten i tre år fordi museet ikke er konsolidert/sammenslått med andre enheter i byen. Så slår de seg sammen med Tromsø Museum Universitetsmuséet, formelt sett fra 1.1. 2010. Men i stedet for belønning melder nå Kulturdepartementet at driftsstøtte uteblir i ytterligere ett år, i påvente av en videre sammenslåing med Perspektivet bymuseum, Polaria og Vitensenteret/UiT i “Nordområdemuseet.” -Hvordan har man tenkt at de skal klare seg i mellomtiden? Skal Staten late som om muséet kommer fra intet når det skal konsolideres i Nordområdemuséet? Dette er et uverdig narrespill overfor folk som driver seriøst, sier Grande og Sollied.

4 år uten statsstøtte
Polarmuseet har 27. mai mottatt brev fra Kultur og kirkedepartementet om at de vil avvente resultatet av et prosjekt som har som målsetning å skape et nytt Nordområdemuseum innen 1. januar 2011. Da kan det gis midler til drift, men det gis ingenting i prosjektfasen, sies det. Imens holder Polarmuseet på å dukke under. Polarmuseet blir da snytt for 600 000 statlige kroner årlig i til sammen fire år. Tromsø kommune og fylkeskommunen har bistått noe i mangel på statlige
midler, men nå går det på stumpene. Det skal tross alt svares for tre stillinger og alminnelige driftsutgifter. Det er virkeligheten for dette nasjonalt viktige muséet, som har mellom 30.000 og 40.000 besøkende årlig. —Vi snakker altså om et av de b est besøkte museéne i landsdelen, sier Roar Sollied, som var kulturutvalgsleder i Troms fra 1999 til 2003.

Nordområdesatsingen i gang?
Polarmuseets samlinger og formidling har stor viktighet og interesse både nasjonalt og internasjonalt, og det er utvilsomt et statlig ansvar å holde museet ved like og i drift fram til en eventuell ny sammenslåing finner sted. Venstre krever at Polarmuseet likestilles med andre muséer som har vært gjennom en konsolidering og sål ed es kvalifisert seg for midlene. Det kan ikke være slik at museumsenheter skal kveles i påvente av en eventuell ny konsolidering. -Staten kan uansett ikke drive med sanksjoner mot et museum som ikke rår over sin egen skjebne, sier Venstre-politikerne Grande og Sollied, som vil stille spørsmål til statsråd Giske om denne saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**