Norge trenger mangfoldet

POLITIKK: En større satsning på mangfold blant ansatte i Kristiansand kommune er god og fremtidsrettet integreringspolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


For å sikre nok arbeidskraft til en fremtidsrettet og bærekraftig velferdsstat, vil ikke løsningen fremover være å begrense innvandringen eller å plassere norske asylmottak i Afrika. Utfordringen vil være hvordan vi skal tiltrekke oss nok arbeidskraft, og hvordan vi skal få til en best mulig integrering.

Venstre mener vi må ha en målrettet langsiktig satsing og strategi, slik at vi kan hevde oss i konkurransen om arbeidskraften, og da uavhengig av hvor arbeidskraften kommer fra. Mangfoldet som innvandringen representerer må sees på som en ressurs, ikke en trussel, for å forbedre vår tiltrekningskraft og fremtidige situasjon i et arbeidsmarked som er mye mer konkurranseutsatt enn tidligere.

Kristiansand kommune som arbeidsgiver skal bruke mangfoldet bevisst i arbeidet for integrering av etniske minoriteter, heter det i kommuneplanen.
Kristiansand kommune er den største arbeidsgiverbedriften på Sørlandet med over 6000 ansatte. Av omtrent 80.000 innbyggere utgjør etniske minoriteter 9,3 %. Disse kommer i hovedsak fra Asia, Afrika, Latin- og Sør-Amerika og Tyrkia. Kommunen har som mål å speile befolkningen når det gjelder sammensetningen av sine medarbeidere. For å nå dette målet bruker kommuner begrepet mangfold, dvs. antallet etniske minoriteter med ikke-vestlig bakgrunn. Nivået i 2007 var i underkant av 3 %, dette viser at det er enda langt til et nivå som tilsvarer befolkningens sammensetning i kommunen (9 % til 11 %). Kristiansand kommune ønsker å gjøre dette på alle nivåer. Dette er god integreringspolitikk. Kristiansand Venstre ønsker et økende fokus på dette i tiden fremover, både fra Kristiansand og øvrige kommuner i Norge.

Kay C. Jørgensen
Nestleder Kristiansand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**