Hold fingerene av fatet, la lærerne undervise

Høyres Thorbjørn Røe Isaksen og Ine Marie Eriksen vil premiere elevene med diplomer og medaljer når de oppnår gode resultater.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Av Stein Hoset, Venstres 3. kandidat i Hedmark

– Skolen trenger konkurranse på samme måte som idretten, hevder de. Og SV-leder kristin Halvorsen frøser på sedvanlig vis og avviser at ros styrker innsats og skaper kvalitet.

Begge surrer sjølsasgt til debatten om skole, skolens innhold, skolens mål og tilhørende prestasjoner. Venstre mener at dyktige lærere i gode omgivelser er de beste til å finne gode læringsmetoder, herunder stimulere og motivere elever. Noen ganger kan konkurranse være riktig, andre ganger er fravær av konkurranse helt avgjørende for et godt læringsmiljø og trygge elever. Men det er de gode lærerne, som vi heldigvis har mange av, som er de beste til å finne ut av hvordan undervisningen skal legges opp. Dette skal ikke politikerne legge seg borti, men først og fremst konsentrere seg om å legge til rette for tydelige læringsmål og ei lærerutdanning som gir faglig og menneskelig sett sterke lærere. Derfor bør kamphanene og -hønene i Høyre og SV ha tillit til at lærerne faktisk er de beste til undervise. Det er forskjell på politikk og pedagogikk, også i valgkamptider. Derfor, hold politikerfingrene unna pedagogikken!

Stein Hoset

Foto: A. Wahl

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**