Eit kulturpolitisk argument mot formuesskatten

Eg ønskjer eit mangfald av eigarar i norske bedrifter, fortrinnsvis eigarar med nærleik til og interesse for bedriftene og kor godt dei gjer det i både økonomisk og sosial forstand, skriver ungdomskandidat Runar Mæland i sin blogg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Sedler

Formuesskatten gjeld berre for norske private eigarar, og råkar difor særleg småbedriftseigarar, som er så viktige for nyskaping og aktivitet i så mange lokalsamfunn.

Runar

Sivilsamfunnet er mylderet av institusjonar, organisasjonar og initiativ som (ideelt sett) korkje er orientert mot marknaden staten – kultur, organisasjonsliv og kunnskapsutvikling inngår som sentrale aktørar. Sivilsamfunnet skal vera ei motvekt til staten, ikkje eit instrument i statens hender.

Les hele innlegget her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**