Venstre vil kreve karakter 4 for å bli lærer

Tall fra Samordna Opptak viser at 44% av de som søkte allmennlærerstudier i år ikke oppfylte opptakskravet om karakter 3 i norsk og matematikk, melder NRK. Som ett av tiltakene for å rekruttere flere lærere vil Venstre øke opptakskravene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Student, studere, universitet

– For å få lærere med best mulig kompetanse vil Venstre stille krav om karakteren 4 eller bedre i norsk og matematikk. Dette vil på sikt heve statusen til læreryrket og gjøre det mer attraktivt å bli lærer, sier Lars-Henrik Paarup Michelsen, Hordaland Venstres andrekandidat.

Skole

Han mener regjeringen gjør for lite for å rekruttere flere lærere.
– Tidligere i år ble det meldt om rekordmange søkere til lærerutdanningen. Men når nesten halvparten av søkerne ikke oppfyller opptakskravet er man tilbake til utgangspunktet. Regjeringen må vise handling for å rekruttere flere gode hoder til skolen, sier Paarup Michelsen.

Lars-Henrik Paarup Michelsen

Med en gjennomsnittsalder for lærere i videregående skole på 50 år frykter han at den lave rekrutteringen kan føre til enda større lærermangel i fremtiden. Løsningen tror han er å løfte opp lærernes betydning og status.
– Dersom norsk skole skal ha de beste lærerne, må målet være at lærernes status må heves til det statusnivået som legene har i dag, sier Paarup Michelsen.

Venstres tiltak for flere lærere:
* Øke opptakskravene på allmennlærerutdanningen og ha krav om karakteren 4 eller bedre i norsk og matematikk.
* Innføre nasjonale rekrutteringsplaner for å sikre gode og mange nok lærere.
* Legge om og utvide allmennlærerutdanningen til 5 år slik at det blir mer fokus på faglig fordypning, praksis og spesialisering.
* Gi økonomiske incentiver til studenter med avlagt mastergrad som velger å bruke sin utdannelse som lærer.
* Innføre målrettede seniortiltak, for eksempel bonuser eller redusert arbeidstid, for å beholde verdifull kompetanse i skolen.
* Innføre kompetanseår for alle lærere: en ordning med systematisk videreutdanning

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**