— Viktig avklaring om skolestruktur

Fylkesmannen har slått fast at flyttingen av skolekrets 0910 fra Sagdalen til Skjetten skole ikke er lovligstridig. — Vi har hele tiden ment at vedtaket var lovlig, men er glad for å få denne avklaringen nå. slik at det kan settes en strek for denne saken før skoleåret starter, sier leder i Skedsmo Venstre, Boye Bjerkholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Skolebarn

Foto: Microsoft

Det var på et ekstraordinært kommunestyremøte 13. mai at Venstre sammen med Arbeiderpartiet, Høyre og KrF fremmet forslag om å flytte grunnkrets 0910 fra Sagdalen til Skjetten skole.

— Det gjorde vi fordi vi ikke ønsket å bygge brakker på Sagdalen skole når vi har ledig kapasitet på Skjetten. Samtidig lyttet vi til høringsinnspillene og justerte grenseforskyvningen på bakgrunn av de tilbakemeldingene vi fikk, sier Bjerkholt.

Opprinnelig var det foreslått å også flytte kretsene 0901 og 0902, hvilket i praksis ville ha betydd at Sagelva ville blitt den nye grensa mellom Skjetten skole og Sagdalen skole.

— Ved å flytte grensa fra elva til jernbanelinja får vi litt flere elever på Sagdalen enn forutsatt, men ikke flere enn at det er fullt håndterbart. På den måten unngår vi de mest urimelige utslagene av grensejusteringen, samtidig som vi slipper å bruke masse ressurser på midlertidige brakkeløsninger som gir et dårligere læringsmiljø og legger beslag på utearealer, utdyper han.

Nå har Fylkesmannen endelig slått fast at vedtaket er lovlig fattet, etter at Fremskrittspartiet brakte saken inn for lovlighetskontroll. I sitt svarbrev til kommunen skriver Fylkesmannen at han ikke kan se at det foreligger forhold som tilsier at kommunens vedtak er ulovlig etter sitt innhold eller sin tilblivelse.

— Det var viktig at vi fikk denne avklaringen nå, og jeg håper at vi kan slippe mer usikkerhet om dette spørsmålet. Vi har ikke klart å gjøre alle til lags, men jeg tror vi har funnet en veldig god løsning ut fra de forutsetningene vi har, og så må vi jobbe fremover for å finne en permanent skolestruktur på Strømmen og Skjetten, der blant annet en ny skole på Bråtejordet inngår, avslutter Bjerkholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**