Vidkunn Haugli er 70 år

Søndag 9. august fyller Vidkunn Haugli hele 70 år. Å nå den alderen er ikke så bemerkelsesverdig som det Vidkunn så langt har bidratt med i sitt liv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Vidkunn har alltid hatt et sterkt engasjement for bygda han er født og oppvokst i, og hvor han også har virket som lærer, befal, bygdebokforfatter og lokalhistoriker. Og politiker. I Målselv tenker man umiddelbart på Venstre når Vidkunn nevnes, og over hele landet kjenner man til denne markante mannen. Vidkunn er et levende oppslagsverk, og når han i tillegg har usedvanlig god hukommelse og fortellerevne, er det bare å håpe at han fortsatt blir en kilde til kunnskap for oss alle i mange år framover!

Vidkunn Haugli

Foto: RoSo

Vidkunn har vært ordfører, varaordfører, anker i kommunestyret, meningsdannende og kompromisskapende. Han har også vært fylkespolitiker og har mange ganger deltatt på Venstres landsmøter, senest i år. Vidkunn har vært styreleder i en rekke organisasjoner og institusjoner som Troms Kraft, Norwegian Aviation College, Midt-Troms museum, og styremedlem i blant annet Universitetet i Tromsø.

Vidkunn var engang militær norgesmester på 400 m og en av landets raskeste mellomdistanseløpere. Noen ganger kan det være fare for at han prøver å bli det igjen. Han holder seg i hvert fall i alminnelig god form og var i sitt syttiende år med et lokalt stafettlag til hovedstaden.

Vidkunn spelar fela på hytta

Foto: Roar S

Vi som har vært rundt Vidkunn i hans politikergjerning, vil gratulere hjerteligst med dagen! Og vi har en mistanke at det kommer hilsener fra store deler av vår hemisfære, i og utenfor Venstre.

Roar Sollied gratulerer på vegne av mange.

Nederste bilde: Vidkunn spiller fele på hyttetrappa i Hauglia.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**