Når ulykken er ute!

Det er mye man kan etterlyse i en tid hvor oljeflak av tungolje griser til den flotte og sårbare naturen på Sørlandet. Som for eksempel at APs stortingsrepresentanter fra fylket sitt møte med kystministeren skulle ha ført frem til at det faktisk var bedre beredskap når ulykken var ute, skriver Anne Tørå Solsvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Ulykken med Full City gir oss en virkelig vekker om hvor sårbart det er rundt oss, og hvor mye aktivitet som skjer utenfor våre vinduer. Det er svært tett skipstrafikk i Skagerrak med gjennomsnittlig 40 lasteskip og 18 tankskip hvert døgn, langt flere tankskip enn f.eks. på finnmarkskysten.

Økt skipstrafikk gir økt risiko for uhell og oljeforurensning. Her er fugler og dyr som ikke tåler det de blir utsatt for og det er en beredskap som på langt nær ikke klarer å bekjempe det man står ovenfor.

Venstre har ønsket en økt prioritering av oljevernberedskapen og Anne Margrethe Larsen fra Vest-Agder Venstre har etterspurt dette en rekke ganger i løpet av de fire siste årene. Men økt kapasitet har gått til nord. I dag er det kun i nord utstyret er som trengs når ulykken er ute. Det holder ikke.

Dette er en rekke tiltak som må forbedres, og Venstre på Agder vil fortsette med de viktige prioriteringene:
– Satsning på sammenhengende beredskap langs hele kysten og utstyr til å rydde opp når ulykken skjer.
– Antallet kvalifiserte mannskaper i en tidlig fase er viktig og Venstre vil fortsette å styrke WWFs arbeid med å lære opp frivillige mannskaper innen oljevernberedskap i strandsonene, gjennom prosjektet “Ren Kyst”.

Denne ulykken vil kreve et økt fokus på miljøspørsmål i valgkampen, og de som til nå har krevd økt utvinning langs Norges kyst må nå sette seg ned å ta en runde med seg selv. Vi har mye skipstrafikk som trenger beredskap, og en lang vei å gå for å sikre det. Vil vi virkelig øke risikoen for at mer av Norges sårbare natur blir ødelagt ved å fortsette utvinningstakten i sårbare områder?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**