Manglende beredskap: Regjeringen svikter miljøet på Sørlandskysten

Sørlandskysten fra Helgeroa til Mandal er nedgriset av tungolje etter “Full City” — forliset ved Langesund. Tusenvis av sjøfugl er døde og naturen er påført skader det vil ta mange år å bøte. I etterpåklokskapens lys har den rødgrønne regjeringen nå bestemt seg for å styrke oljevernet på Sørlandet, bl.a gjennom å etablere slepebåtberedskap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstre har vært opptatt av dette temaet i flere år:

– I 2007 og 2008 tok Venstre til orde for bedre slepebåtberedskap langs Sørlandskysten i Stortingets spørretime. Ved begge anledninger var regjeringens svar negativt, regjeringen har valgt å prioritere andre områder.

 Oljesøl ved Mølen, Vestfold

Oljesøl ved Mølen, Vestfold
Foto: Per Olav Helgeland

– I Venstres alternative statsbudsjett (og reviderte budsjett) for årene 2006, 2007 og 2008 er det foreslått bevilget totalt 170 mill. kroner til økt oljevernberedskap utover regjeringens forslag. Pengene skulle brukes til opplæring av frivillige til innsats for opprydding av oljesøl, innleie av slepebåter, innkjøp av bedre oljeopptaksutstyr, flere lenser og forebyggende arbeid.

"Miljøpartiet" SV har i regjering ikke vært villig til å styrke oljevernberedskapen på Sørlandet, men bruker nå ulykken ved Langesund som argument for å stoppe planene om oljeutvinning i Lofotbassenget. Vi er enig i at ulykken bør være en tankevekker for alle som går inn for oljeutvinning utenfor Lofoten. Ulykker i forbindelse med oljeaktivitet i disse områdene vil kunne få alvorlige konsekvenser for verdens siste stor torskestamme, for korallrevene utenfor Lofoten og for de sårbare kystområdene.

Forskjellen på Venstre og SV er klar også i denne saken. SV deltar i en regjering som de siste årene har drevet systematiske forberedelser til oljeutvinning i Lofoten, blant annet gjennom seismikkskyting.

Tor Homleid

Foto: Karin Frøyd

Venstre har garantert at vi ikke vil delta i en regjering som går inn for oljeutvinning i Lofoten.

Tor Homleid,
stortingskandidat Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**