Varme uten moralisme

“Det godt å vite at det finnes “profesjonelle” frivillige organisasjoner som Blå Kors, Kirkens bymisjon eller Norsk Folkehjelp. De tar på seg store kompliserte velferdsoppgaver med varme, struktur m.m. uten moralisme. Dette arbeidet gjør de innenfor en økonomiske ramme som det offentlige aldri hadde klart å levere tilsvarende innenfor,” skriver Rita Sletner, Venstres førstekandidat i Østfold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Rita Sletner

Foto: Venstre

Jeg har i løpet av juli besøkt flere flyktningemottak , Blå Kors sine avdelinger i Fredrikstad som varmestua og Ilanveien bosenter og Kirkens Bymisjon. Fellesnevneren for alle var at de gjorde en fantastisk jobb i forhold til mennesker som virkelig trengte hjelp i Fredrikstad .

På varmestua var det å gi en klem like viktig som mat. Da jeg gikk derfra tenkte jeg noe nærmere Moder Theresa en dette kommer jeg ikke. Dette er Østfold på sitt beste.

Det godt å vite at det finnes “profesjonelle” frivillige organisasjoner som Blå Kors, Kirkens bymisjon eller Norsk Folkehjelp. De tar på seg store kompliserte velferdsoppgaver med varme, struktur mm. uten moralisme. Dette arbeidet gjør de innenfor en økonomiske ramme som det offentlige aldri hadde klart å levere tilsvarende innenfor.

Det minste disse organisasjonene kan forvente er at man blir møtt med respekt og en vilje til samarbeid. Hender i en privat organisasjon enten de driver flyklingemottak, varmestue eller et bosenter er mange ganger varmere og mindre moralistisk enn, ei offentlig hånd

Dette er sosialt entreprenørskap på sitt beste hvor du kobler et brennende hjerte med struktur og velferdoppgaver som skal løses. De arbeider med å bryte fastlagte vaner og mønstre gjennom nytenking. De finne unike løsninger på komplekse problemer i den hensikt at denne endringen skal bidra til å gjøre tilværelsen bedre for de som virkelig trenger det mest.

For at vi skal klare framtidens velferdoppgaver må dette potensialet bli brukt i mye større grad en i dag. Da må vi bryte med byråkratisk tenking – være fleksible og sist men ikke minst være mye mindre moralistiske . Gjør vi det er det utrolig mye vi kan gjøre i forhold til de som trenger det mest.

Artikkelen er hentet fra Rita Sletners blogg: https://www.venstre.no/blog/ritairensletner/–>
Du kan bli venn med Rita Sletner på Facebook: http://www.facebook.no/people/Rita-Sletner/788470174–>
Du diskutere denne og andre saker med Rita Sletner på Liberal.no: http://liberal.no/?profile=rita–>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**