Del innovasjon Norge

For å skape og sikre arbeidsplasser, trenger Norge et effektivt og målrettet virkemiddelapparat som gir så gode rammebetingelser som mulig for etablerere og eksisterende virksomheter. Innovasjon Norge kommer også i framtida til å spille en viktig rolle i denne sammenheng.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


For å gjøre Innovasjon Norge best skikket til å løse framtidas behov, foreslår Venstre en deling av virksomheten.
Den ene delen skal være en målrettet nyskapingsdel for grundere og bedrifter i hele landet.
Den andre delen skal ha et virkemiddelapparat for distriktsutbygging med hovedhensikt å sikre bosetting og ivareta blant annet primærnæringsformål og beslektet næringsvirksomhet.

På denne måten vil Venstre sikre at kreativitet og skaperkraft får utfolde seg samtidig som vi ivaretar hensynet til bosetting i distriktene og de betydelige investeringer og kompetanse som finnes også utenfor de store sentra.
Med en forenkling av regelverket vil Venstre gjøre det letter for grundere og entreprenører å etablere virksomhet. Entreprenørskap i skolen er et annet viktig element.
Deling av Innovasjon Norge vil også ivareta den distriktspolitiske dimensjon som må være en viktig del av landets satsing på arbeidsplasser.

For Venstre er det viktig å sikre risikovillig kapital gjennom det offentlige virkemiddelapparat og gjennom skattestimulans for private investorer.

Husk at i framtida kommer vi også til å leve av virksomheter som ennå ikke er etablert. Derfor er det av største betydning å ta vare på det næringsliv som har stor livskraft samtidig som vi gir nyetablere gode vilkår.

Av Arnfinn Ellingsen, medlem av styret i Nordland Venstre og listekandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**