Venstre er det troverdige miljøalternativet

På samme måte som Holt skog i Drøbak, blir oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen saken som viser hvilke partier som mener noe med naturvern, skriver Venstres Erik Lundeby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Stortingsvalget 2009 er en utfordring for Venstre og andre borgerlige partier – aldri har en regjering hatt så mange penger å vifte med som den sittende, og de hundre milliarder nye oljekroner som er delt ut i øst og vest har gjort mange fornøyde. I nedgangstider som nå er det allikevel grunn til å trekke frem advarselen som står i alle prospekter for aksjefond – tidligere resultater gir ingen garanti for fremtidig avkastning. Uansett er det sannsynlig at de rødgrønne ikke får rent flertall i det nye Stortinget. Det styrker Stortinget i forhold til regjeringen, og øker dermed Venstres mulighet
til politisk gjennomslag.

Venstre er klar til å ta ansvar i en sentrum-Høyre-regjering, men også dersom det blir Jens
eller Jensen kan sentrumspartiene Venstre og KrF være nødvendig for flertall i mange saker, og
dermed i posisjon til å stille krav. Er du opptatt av miljø, kunnskap og lokalt selvstyre vil en
stemme til Venstre bidra til å trekke politikken i riktig retning.

Folkeaksjonen mot oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen - Miljødagsmarkering i Bodø

Foto: Terje Cruickshank

En av de store sakene i Frogn kommune de siste par årene har vært vern eller næring i våre viktigste naturområder – hos oss handler det om Holt Park. På nasjonalt plan vil vi få en tilsvarende fundamental vernesak opp til avgjørelse i neste periode, nemlig spørsmålet om oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen. I begge sakene argumenteres det med viktige næringsinteresser og nye arbeidsplasser. Dette er tunge argumenter, og begge sakene blir derfor tydelige testsaker på viljen til å la viktige miljøhensyn få gjennomslag. Kristin Halvorsen tar for lett på muligheten for å få Arbeiderpartiet med seg i denne saken. Viljen til å sette hardt mot hardt har ikke alltid vært tilstede når SV har forhandlet med andre rødgrønne – sa noen skolemat? Lars Sponheim er derimot klinkende klar. Venstre kan inngå kompromisser om mye, men kan ikke sitte i en regjering som godtar olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen

Erik Lundeby
Frogn Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**